رمز را فراموش کرده اید؟
 • samira khanom
  ۰۲, اردیبهشت, ۹۳

  تنت در بغل کسی و دلت پیش دیگری.........


  هزار خطبه هم که بخوانند باز هم خیانت است!!!!

  لینک
 • samira khanom
  ۰۲, اردیبهشت, ۹۳

  همه گفتن :عشقت داره بهت خیانت میکنه!گفتم میدونم.


  گفتن این یعنی دوست نداره هااااا.گفتم میدونم.


  گفتن خره یه روز میذاره میره هااااا.گفتم میدونم.


  گفتن پس چرا ولش نمیکنی گفتم این تنه چیزیه که نمیدونم!!!!

  لینک
 • samira khanom
  ۰۲, اردیبهشت, ۹۳

  همه گفتن :عشقت داره بهت خیانت میکنه!گفتم میدونم.


  گفتن این یعنی دوست نداره هااااا.گفتم میدونم.


  گفتن خره یه روز میذاره میره هااااا.گفتم میدونم.


  گفتن پس چرا ولش نمیکنی گفتم این تنه چیزیه که نمیدونم!!!!

  لینک
 • samira khanom
  ۰۳, اردیبهشت, ۹۳

  براش نوشتم:به فکر فردای بهتر باش.


  .


  .


  ..


  دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرده


  بعدهافهمیدم (الف) فردای لعنتی را نگذاشته بودم....

  لینک
 • samira khanom
  ۰۳, اردیبهشت, ۹۳

  چقدر سخته دلتنگ  صدایی باشی که بهش قول دادی  هیچوقت مزاحمش نشی.........

  لینک
 • samira khanom
  ۰۳, اردیبهشت, ۹۳

  خسته ام!!


  نه از راهی که آمده ام.....


  یا انتظاری که گاه امان را میبرد.......


  خسته ام از تکرار بغض....!

  لینک
 • samira khanom
  ۰۳, اردیبهشت, ۹۳

  تا حالا دفت کردید هرچ فضا ناشناس تر باشه حرف دل آدما  راحت تر زده میشه؟؟

  لینک