رمز را فراموش کرده اید؟

چنین گفت زرتشت:

” که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی”
پس تو نیز چنین کن

کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
  • شخصی تا کنون این را دوست نداشته.
اشتراک گذاشته شده با: همه